Retourneren

Hoe vraag ik een Retour aan?

Ga onder ‘Mijn Account’ naar ‘Mijn Bestellingen‘. Hier ziet u het bestelnummer welke met een # begint.

Vervolgens kunt u via de mail info@fietsaccubestellen.nl een retour (RMA) aanvraag doen en een product aanmelden voor RMA. Hierbij is het belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie invoert zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Terugzending

Wanneer u het product naar ons terugstuurt, dient u uw verzending te voorzien van:

 • Het gekochte product in originele doos (onbeschreven en zonder stickers) inclusief alle accessoires
  Een goede, stevige omverpakking, waarop u het RMA nummer vermeldt
 • Factuur/garantiebewijs

Procedure

 • Het product dient in de garantietermijn te vallen
 • Het product dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het RMA formulier te zijn geretourneerd (behalve wanneer anders is overeengekomen).
 • Een kopie van de factuur (in- of verkoop) of pakbon dient te worden meegezonden.
 • Producten dienen goed verpakt te worden voor verzending. Schade die is ontstaan door ontoereikende verpakking tijdens transport kan de garantie doen vervallen.
 • Het product kan worden getest op een klacht en Fietsaccubestellen behoudt zich het recht voor om onderzoekskosten door te berekenen.
 • Indien uw RMA aanvraag wordt gehonoreerd zal Fietsaccubestellen ten allen tijde een creditnota opmaken. Het geretourneerde product zal nooit worden omgeruild; u krijgt dus niet automatisch een nieuw product toegestuurd. Voor een nieuw product dient u zelf een nieuwe bestelling in te voeren.

RMA Voorwaarden

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Fietsaccubestellen als verkoper en haar klant (de “afnemer”) met betrekking tot door TWINDIS te leveren producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van zowel TWINDIS als Fietsaccubestellen.

 • Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (I), foute bestelling en verkeerde levering (II), manco en schade bij levering (III).
 • Alle in deze RMA Voorwaarden genoemde bedragen zijn ex. BTW.
 • Alle tarieven en condities die van toepassing zijn op de RMA voorwaarden van TWINDIS alsmede contactgegevens en formulieren zijn vermeld op de website www.twindis.com verder genoemd “TWINDIS” website.

KOSTEN VAN VERZENDING

Let op: De kosten voor verzending naar Fietsaccubestellen zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar TWINDIS.

I. RMA regeling bij defecte producten

Algemeen 1.1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buitengarantie afhandeling.

DOA (Dead On Arrival) 1.2. DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan creditering van het defecte product. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking (onbeschreven en zonder stickers) worden geretourneerd.

Garantie 1.3. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

Procedure 1.4. Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA nummer te worden aangevraagd. De afnemer dient hiervoor retour aanvraag te versturen naar info@fietsaccubestellen.nl zoals vermeld.

1.5. Naast een stevige transportverpakking dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling veroorzaken. Aan de garantieafhandeling vermeld op Fietsaccubestellen.nl kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door Fietsaccubestellen van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien Fietsaccubestellen producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om beschadiging, vertraging bij de afhandeling en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

 • De afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking
 • Voldoende gefrankeerd.

1.6. Na autorisatie door Fietsaccubestellen conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten te worden verstuurd naar:

Hoogh Licht
Fuutlaan 47
5613AA Eindhoven
Nederland

II RMA regeling bij foute bestelling of verkeerde levering

2.1. Retournering van niet defecte producten door afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

2.2. Een RMA aanvraag dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk (Fax of per email) te worden ingediend via info@fietsaccubestellen.nl. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

III. RMA-regeling bij manco en schade bij levering

Onverhoopte manco’s of schade bij levering dienen ten alle tijden telefonisch of per mail bij ons gemeld te worden binnen 2 dagen na ontvangst. TWINDIS behoudt zich het recht om het nodige onderzoek te doen alvorens zij akkoord gaan met deze conclusie en zal zelf zorgdragen voor de RMA aanvraag en/of eventuele vervangingsorder (mits anders overeengekomen).

IV. Geen omruil

Indien uw RMA aanvraag wordt gehonoreerd zal Fietsaccubestellen ten allen tijde een creditnota opmaken. Het geretourneerde product zal nooit worden omgeruild; u krijgt dus niet automatisch een nieuw product toegestuurd. Voor een nieuw product dient u zelf een nieuwe bestelling in te voeren.

Item added to cart.
0 items - 0.00